Εκτύπωση
Στο χώρο μας πραγματοποιήθηκε παρουσίαση μηχανημάτων από την εταιρεία Medicontec, θυγατρική της εταιρείας Goumas Wellness. Η παρουσίαση αφορούσε τα μηχανήματα Cavitation, RF, IPL, MTS (Micro-needle Therapy System) και Cryolipolysis. Ο γιατρός της εταιρείας αφού μετέφερε στις ενδιαφερόμενες την τεχνογνωσία γενικά για τα μηχανήματα αυτού του τύπου και συγκεκριμένα, στη συνέχεια, για τα μηχανήματα της εταιρείας, έκανε και εφαρμογή του μηχανήματος Mediplus Cavitation + Multipolar RF με θεαματικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή την εταιρεία MediconTec και ειδικά το γιατρό της εταιρείας Θανάση Καρανάσιου.
                                                                       
  
   

πλησίον ΗΣΑΠ Α.Πατησίων, τηλ: 210-2284777

πλησίον ΗΣΑΠ Α.Πατησίων, τηλ: 210-2284777
Μακιγιάζ Χρωματική ανάλυση Αισθητική Νύχια Εναλλακτικές θεραπείες  

πλησίον ΗΣΑΠ Α.Πατησίων, τηλ: 210-2284777

πλησίον ΗΣΑΠ Α.Πατησίων, τηλ: 210-2284777
Μακιγιάζ Χρωματική ανάλυση Αισθητική Νύχια Εναλλακτικές θεραπείες  

πλησίον ΗΣΑΠ Α.Πατησίων, τηλ: 210-2284777

πλησίον ΗΣΑΠ Α.Πατησίων, τηλ: 210-2284777
Μακιγιάζ Χρωματική ανάλυση Αισθητική Νύχια Εναλλακτικές θεραπείες

πλησίον ΗΣΑΠ Α.Πατησίων, τηλ: 210-2284777

πλησίον ΗΣΑΠ Α.Πατησίων, τηλ: 210-2284777
Μακιγιάζ Χρωματική ανάλυση Αισθητική Νύχια Εναλλακτικές θεραπείες  

πλησίον ΗΣΑΠ Α.Πατησίων, τηλ: 210-2284777

πλησίον ΗΣΑΠ Α.Πατησίων, τηλ: 210-2284777
Μακιγιάζ Χρωματική ανάλυση Αισθητική Νύχια Εναλλακτικές θεραπείες  

πλησίον ΗΣΑΠ Α.Πατησίων, τηλ: 210-2284777

πλησίον ΗΣΑΠ Α.Πατησίων, τηλ: 210-2284777
Μακιγιάζ Χρωματική ανάλυση Αισθητική Νύχια Εναλλακτικές θεραπείες