ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εκτύπωση

Για αρχάριους

*Παρέχονται σημειώσεις

*Χρησιμοποιούνται υλικά του χώρου

Για σπουδαστές και επαγγελματίες

 

    (αναλυτικά ποιες είναι οι κινήσεις, πότε εφαρμόζεται η κάθε κίνηση και το αποτέλεσμά της)

*Παρέχονται σημειώσεις

*Χρησιμοποιούνται υλικά του χώρου

*Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε 1 διήμερο

 

гис-технологии
ткани для вышивания